Styrets roller

Leder:

 • Være Samfunnets ansikt utad sammen med nestleder.
 • Holde god kontakt med daglig leder i SSN.
 • Underskrive offisielle uttalelser og eventuelle kontrakter på vegne av Samfunnet.
 • Skal ha telefonkontakt med andre styremedlemmer og sørge for at de får oppfølging til vervene sine.
 • Lede styremøter.
 • Svare på henvendelser som ikke naturlig hører inn under andre stillingsområder
 • Være bindeledd mellom eksterne kontakter og styret som ikke naturlig hører inn under andre stillingsområder.
 • Oppfølgingsmøter med andre styremedlemmer.
 • Oppdatere og gjennomgå vedtekter med styret etter generalforsamlingen sammen med avtroppende leder.
 • Avtroppende leder er ansvarlig for tilrettelegging av en god overgang til påtroppende styre.
 • Sørge for at internkontrollen er oppdatert i samarbeid med respektive styremedlemmer.
 • Opprettholde god kontakt mellom ukastyret og studentsamfunnstyret.
 • Opprette kontakt med fadderstyret gjennom oppstartsukemøter.

Nestleder:

 • Være Samfunnets ansikt utad sammen med leder.
 • Være leders stedfortreder.
 • Avhjelpe leder med arbeidsoppgaver.
 • Være bisitter på styremøter.
 • Oppfølging av stillingspermene.
 • Bistå leder på oppfølgingsmøter.
 • Ansvar for HMS-arbeid i Studentsamfunnet, i samarbeid med vaktansvarlig og husansvarlig.
 • Ha ansvar for økonomisk oversikt i Samfunnet.
 • Ansvarlig for vekslepenger.
 • Godkjenning av ukerapport.
 • Holde styret oppdatert på økonomisk status.
 • Sørge for en god kommunikasjon mellom bar-, og vaktansvarlig.
 • Påse at kontrakter blir fulgt opp og at band blir betalt.

Arrangementansvarlig:

 • Ansvar for å ansette bookingansvarlig, PR-ansvarlig og sponsoransvarlig til arbeidsgruppen.
 • Fungere som nærmeste leder av underrepresentanter av sitt verv.
 • Ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementer.
 • Annonsere arrangementer i Samfunnets regi.
 • Utarbeide forslag til kroplan i samarbeid med bookingansvarlig.
 • Skaffe DJ til arrangementer på studenhuset ved behov.
 • Sørge for at musikk er tilgjengelig.
 • Foreslå band/artister i samarbeid med bookingansvarlig.
 • Bestille lyd og lys.
 • Ansvarlig for Tono-avtaler.
 • Påse at kontrakter (raider) blir fulgt opp og at band blir betalt.
 • Påse at band blir møtt ved ankomst og at de får ønsket bærehjelp.
 • Kontakt med teknisk og fordele oppgaver der.
 • Ansvarlig for ansattkort til bookingansvarlig, PR-ansvarlig og sponsoransvarlig.
 • Ansvarlig for å organisere opprydding etter temakroer.

Husansvarlig:

 • Ansvarlig for å ansette teknisk leder, vaktleder og barleder
 • Fungere som nærmeste leder av underrepresentanter av sitt verv.
 • Arbeide kontinuerlig med planer for best mulig utnyttelse av studenhuset, og se til at forandringer som bli gjennomført er hensiktsmessige også på lang sikt.
 • Sørge for at det til en hver tid er tørkepapir, toalettpapir og såpe på huset. Dette gjøres i samerbeid med drift.
 • Sørge for at førstehjelpsutstyr er komplett.
 • Påse at huset og utearealet til en hver tid holdes ryddig.
 • Sørge for at dugnader avholdes i samarbeid med andre styremedlemmer med personalansvar.
 • Sørge for at tomgods blir fjernet fra studenhuset i samarbeid med barleder.
 • Ansvar for HMS-arbeid i Studentsamfunnet, i samarbeid med vaktansvarlig.
 • Hovedansvar for utleie av studenthuset.
 • Ansvarlig for ansattkort til teknisk leder, vaktleder og barleder

Samfunnsansvarlig:

 • Ansvarlig for å ansette medlemsansvarlig, undergruppeansvarlig og personalansvarlig.
 • Fungere som nærmeste leder av underrepresentanter av sitt verv.
 • Til enhver tid oppdatere og administrere Samfunnets hjemmesider, www.sig.no.
 • Ansvarlig for kontakt med andre Studentsamfunn i Norge
 • Sørge for forsvarlig forsikring av alle ansatte, i samarbeid med leder og nestleder.
 • Oppfølging av stillingspermene og ansettelseskontrakter.
 • Ansvarlig for bransjekort for styret.
 • Ansvarlig for uniformering av ansatte.
 • Ansvarlig for uniformering til arrangementer, herunder fadderuke og UKA.
 • Ansvarlig for å fremme informasjon om ansettelse i studentsamfunnet.
 • Arbeide kontinuerlig med å utvikle Samfunnet som organisasjon.
 • Ansvarlig for ansattkort til medlemsansvarlig, undergruppeansvarlig og personalansvarlig.