Undergrupper

Samfunnet har flere undergrupper. Disse gruppen får støtte av SiG til å drive Studentsosialt arbeid som for eksempel friluftsliv, idrett, musikk og lignende.

Det som skjer i de forskjellige gruppene er egentlig opp til deg! Dersom du savner en undergruppe for dine interesser så er det bare å starte opp en ny, eller starte opp igjen en tidligere aktiv gruppe. Det kan hvert år søkes SiG’s generalforsamling om penger til drift/materiell. Du må være medlem i SiG for å delta i undergruppene. Skulle du ha noen spørsmål så ta gjerne kontakt med undergruppeansvarlig på epost: undergruppe@sig.no !