HIT Fotball Porsgrunn

Fotball-gruppa arrangerer fotball hver uke. Tidspunktet kan variere men vi forsøker å ha det til faste tidspunkter og steder, slik at flest mulig kan delta. Vi spiller som regel fotball ute, på Urædd Stadion. Det er ingen fast bane som brukes men den store kunstgressbanen er ofte brukt. Bli med i vår Facebook-gruppe for konkret informasjon og for å kunne motta invitasjon til arrangementer. Søk etter HIT Fotball – Porsgrunn.

Vi sees!

Ved eventuelle spørsmål tar du kontakt med en av følgende personer:

Leder: Tom Sæther, tlf 400 75 372
Mail: 142349@student.hit.no

Økonomiansvarlig: Kaja Solvang, tlf 976 27 746
Mail: Kaja.solvang@hotmail.com

Materialansvarlig: Andreas Solberg, tlf  900 14 289
Mail: 142352@student.hit.no