Revygruppa

Ved høstsemesteret samles vi flere ganger med studenter fra alle fakultet i grenland og lager et revyshow som holdes under UKA. Her deles det ideer til sketsjene , skriver manus, deler ut rollene og noen står ansvarlig for et band. Det blir etter hvert øving på Elverhøy og deretter rådhuset når showdagen nærmer seg. Det er en studentvennlig revy med flere små sketsjer, det er veldig sosialt, med mange hyggelige kvelder og øvinger underveis. Du trenger ikke å være skuespiller for å være med, man kan bidra som økonomiansvarlig, ordne lyd/lys, skrive manus, være med i idéprosessen osv.

  • Facebook: https://www.facebook.com/groups/914590368615459/