Styrets roller

Hva er styrets roller?

SiG sitt styre består av syv forskjellige verv med ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder. De syv styremedlemmene jobber både selvstendig og i lag for å gi det beste tilbudet til studentene i Porsgrunn.

Ansvarsområde

 • Være Samfunnets ansikt utad sammen med nestleder.
 • Holde god kontakt med daglig leder i SSN.
 • Underskrive offisielle uttalelser og eventuelle kontrakter på vegne av Samfunnet.
 • Skal ha god kontakt med andre styremedlemmer og sørge for at de får oppfølging i vervene sine.
 • Lede styremøter.
 • Svare på henvendelser som ikke naturlig hører inn under andre stillingsområder.
 • Være bindeledd mellom eksterne kontakter og styret som ikke naturlig hører inn under andre stillingsområder.
 • Oppfølgingsmøter med andre styremedlemmer.
 • Oppdatere og gjennomgå vedtekter med styret etter generalforsamlingen sammen med avtroppende leder.
 • Avtroppende leder er ansvarlig for tilrettelegging av en god overgang til påtroppende styre.
 • Sørge for at internkontrollen er oppdatert i samarbeid med respektive styremedlemmer.
 • Opprettholde god kontakt mellom UKA-styret og studentsamfunnstyret.
 • Opprette kontakt med fadderstyret gjennom oppstartsukemøter.

Ansvarsområde

 • Være Samfunnets ansikt utad sammen med leder.
 • Være leders stedfortreder.
 • Avhjelpe leder med arbeidsoppgaver.
 • Være referent på styremøter.
 • Bistå leder på oppfølgingsmøter.
 • Ha ansvar for økonomisk oversikt i Samfunnet.
 • Ansvarlig for vekslepenger, kasseoppgjør og sette inn penger i bank.
 • Godkjenning av oppgjørsskjema.
 • Holde styret oppdatert på økonomisk status.
 • Sørge for en god kommunikasjon mellom arrangement, PR- og informasjonsansvarlig, og servering- og sikkerhetsansvarlig. 
 • Påse at kontrakter blir fulgt opp og at band/artister blir betalt.

Ansvarsområde

 • Ansvar for å ansette booking- og pynteansvarlig.
 • Fungere som nærmeste leder av underrepresentanter av sitt verv.
 • Ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementer.
 • Gi informasjon til PR- og informasjonsansvarlig om arrangementer som skal publiseres. 
 • Utarbeide forslag til kroplan i samarbeid med bookingansvarlig.
 • Skaffe DJ til arrangementer på studenhuset ved behov.
 • Sørge for at musikk er tilgjengelig.
 • Foreslå band/artister i samarbeid med bookingansvarlig.
 • Bestille lyd og lys.
 • Påse at kontrakter (raider) blir fulgt opp og at band/artist blir betalt.
 • Påse at band/artist blir møtt ved ankomst og at de får ønsket bærehjelp.
 • Kontakt med teknisk og fordele oppgaver der.
 • Ansvarlig for å organisere opprydding etter temakroer.

Ansvarsområde

 • Ansvarlig for å ansette teknisk leder.
 • Fungere som nærmeste leder av underrepresentanter av sitt verv.
 • Arbeide kontinuerlig med planer for best mulig utnyttelse av studenthuset, og se til at forandringer som blir gjennomført er hensiktsmessige også på lang sikt.
 • Sørge for at det til en hver tid er tørkepapir, toalettpapir og såpe på huset. Dette gjøres i samarbeid med drift.
 • Sørge for at førstehjelpsutstyr er komplett.
 • Påse at huset og utearealet til en hver tid holdes ryddig.
 • Sørge for at dugnader avholdes i samarbeid med andre styremedlemmer med personalansvar.
 • Ansvar for HMS-arbeid i Studentsamfunnet, i samarbeid med servering- og sikkerhetsansvarlig og organisasjonsrådgiver.
 • Hovedansvar for utleie av studenthuset.
 • Ansvarlig for at ansatte ved behov får tilgang til huset.

Ansvarsområde

 • Ansvarlig for å ansette medlemsansvarlig, undergruppeansvarlig og personalansvarlig.
 • Fungere som nærmeste leder av underrepresentanter av sitt verv.
 • Til enhver tid oppdatere og administrere Samfunnets hjemmesider, www.sig.no.
 • Ansvarlig for kontakt med andre Studentsamfunn i Norge.
 • Sørge for forsvarlig forsikring av alle ansatte, i samarbeid med leder og nestleder.
 • Oppfølging av stillingspermene og ansettelseskontrakter.
 • Ansvarlig for uniformering av ansatte.
 • Ansvarlig for uniformering til arrangementer, herunder fadderuke og UKA.
 • Ansvarlig for å fremme informasjon om ansettelse i studentsamfunnet.
 • Ansvarlig for å bestille medlemsbevis.
 • Ansvarlig for å skaffe goder til medlemmer og ansatte.  

Ansvarsområder: 

 • Ansvar for bar, kafe og vakthold på arrangementer. 
 • Ansvarlig for riktig opplæring av vakt, crew og bar.
 • Ansvarlig for sikkerhet rundt arrangementer. 
 • Ansvarlig for kursing av vakthold.
 • Ansvarlig for arbeidslister under arrangementer. 
 • Ansvarlig for intervju av nye ansatte.
 • Ansvarlig for søknad til politi i samarbeid med organisasjonsrådgiver. 
 • Ansvarlig for søknad om skjenkebevilning i samarbeid med organisasjonsrådgiver. 
 • Holde seg oppdater på gjeldende reglement rundt vakthold og servering av alkohol.
 • Ansvar for HMS-arbeid i studentsamfunnet, i samarbeid med husansvarlig og organisasjonsrådgiver. 
 • Oppfølging av stillingspermene.
 • Sørge for at tomgods blir fjernet fra studenthuset. 

Ansvarområder:

 • Ha ansvar for å ansette grafisk designer. 
 • Ansvar for promotering og informasjon til studentene. 
 • Ha det overordnede ansvaret av alt som publiseres på sosiale medier og nettsiden.
 • Til enhver tid oppdatere og administrere samfunnets hjemmeside og sosiale medier.
 • Publisere kommende arrangementer. 
 • Publisere nyheter. 
 • Publisere annonser. 
 • Besvare meldinger på sosiale medier.
 • Påse at studentene får utdelt nyttig informasjon i samarbeid med samfunnsansvarlig og arrangementansvarlig..
 • Ha tett samarbeid med arrangementansvarlig og grafisk designer. 
 • Bestille bilder til arrangementer fra grafisk designer. 
 • Publisere materiell fra arrangementansvarlig. 
 • Ha ansvar for kontakt med media. 
 • Besvare spørsmål fra aviser/tv i samråd med styret. 
 • Sende inn informasjon angående arrangementer, Fabrikken ol. til media.
 • Markedsføring.
 • Passe på at plakater, arrangementer og nyheter blir publisert og oppdatert. 
 • Skape engasjement rundt arrangementene og studentsamfunnet.
Har du lyst til å møte nye venner og få minner for livet?
Bli frivillig!

Program

6. mars 2024
20. mars 2024
3. april 2024
17. april 2024