11. mars 2020

Årsmøte i studentsamfunnet i Grenland

Det innkalles med dette til årsmøtet for studentsamfunnet i Grenland den 11.mars 2019 fra 16.00-19.00 ved studenthuset Fabrikken.

Ved påmelding sendes mail med navn og studentnummer til [email protected] minst en uke før årsmøtet.

Eventuelle innkomne saker må være styret i hende senest innen torsdag 27. februar 2020 og sendes til ovennevnte mailadresse.
Sakspapirer og styrets beretning vil bli offentliggjort en uke før årsmøtet.

Vel møtt!


You are here by invited to our annual meeting for studentsamfunnet i Grenland 11.March 2020 at studenthuset Fabrikken!
 
To sign up, send a mail with your name and studentnumber to [email protected] at least one week in advance before the meeting.
 
Any cases must be sent in by Thursday 27. February 2020 to [email protected]. All case papers and the boards report will be published one week before the annual meeting.
 
Welcome!

Program

1. mai 2019
3. mai 2019
10. mai 2019
15. mai 2019