10. mai 2019

Norges Lykkeligste Improshow

«Norges Lykkeligste Improtropp» er Grenlands eneste improgruppe og har spesialisert seg på improviserte sketsjer og elleville stunts, et prosjekt v/ Stand Up Grenland og Teateret Ditt.
Etter et og et halvt år som gruppe er det få som ikke har hørt navnet. Enten det er via de regelmessige showene på Folque, eller utsolgte showene mot Teater Ibsen, eller gruppens aktørers synlighet på sosiale medier, riks-tv og diverse teaterproduksjoner i og utenfor Grenland.
Hvis du har sett TV-programmet «Whose Line is it anyway», så vil du kjenne til reglene i Improteater.

Billetter kr 50 medlem / kr 80 ikke medlem. Billettsalg i døra.

Information in English

«Norges Lykkeligste Improtropp» is Grenland’s only improgroup and specializes in improvised skits and stunts, a project by Stand Up Grenland and Teateret Ditt.After a year and a half as a group, few have not heard the name. Whether it is through the regular shows at Folque in Skien, or sold out shows, competing against actors fromTeater Ibsen, or the group’s actors’ visibility on social media, national tv and various theater productions in and outside Grenland.If you’ve seen the TV program «Whose Line is it anyway» then you will know the rules of the Improteater.Tickets kr 50 member / kr 80 not a member. Ticket sales in the door.The show will be performed in norwegian.

Program

1. mai 2019
3. mai 2019
10. mai 2019
15. mai 2019