2. oktober 2019

LO arrangerer: Bli kjent med yrkene!

Første onsdag i måneden kommer LO på besøk til onsdagscafeen og kjører i gang med spennende og nyttige temaer.

Onsdag 2. oktoberarrangerer LO temakveld sammen med Fellesorganisasjonen (FO). FO er LOs fagforening for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere.

På denne kvelden ønsker de å introdusere dere for noen av yrkene dere kan møte underveis og etter fullførte studier.

Her blir det anledning for å skape relasjoner, stille spørsmål og CV-sjekk/tips. Det blir også gratis snacks! 🙂

Innledninger:
Kine Egge: Hvordan er det å jobbe i bolig?
Trine Lise Thomassen: Hvordan er det å jobbe som miljøterapeut i barnevernet?

Program

1. mai 2019
3. mai 2019
10. mai 2019
15. mai 2019