4. mars 2020

LO arrangerer: Rein planet for alle . karbonfangst fra A til Å

Karbonfangst er nødvendig for å oppnå landets og EUs klimamål, og i 2025 skal vi ha verdas første fullstendige karbonlagringssystem. CO2 frå to landanlegg blir frakta til Øygarden og lagra under Nordsjøen. Men korleis foregår denne prosessen? Og korleis blir dette til ein økonomi rundt karbonfangst? Kva moglegheiter vil det føre med seg for Noreg og Europa? Kom på opent møte for å finne ut av det!

I november arrangerte Industri Energi og LO eit møte med Norcem, der vi lærte korleis karbonfangstprosessen foregår. Denne gongen skal Sandra Hennie Nilsen fortelje oss om verdikjeden under eitt. Ho jobbar til dagleg med Northern Lights i Equinor.

Møtet blir halde på studentpuben kl. 18:00.

Vi bestiller pizza, og det blir høve til å kjøpe drikke i baren.

Program

1. mai 2019
3. mai 2019
10. mai 2019
15. mai 2019