23. august 2019

Trafikklys.kro!

 

Studentsamfunnet i Grenland inviterer alle studenter til trafikklys-party på Studenthuset Fabrikken🚦

Reglene her er veldig enkle – kle deg i noe som viser sivilstatusen din:
Rødt – opptatt
Gult – usikker/komplisert
Grønt – singel

Dørene åpner kl 20:00!

Vi har 18 års aldersgrense i baren nede og 20 års aldersgrense på galleriet!

Viktig informasjon!
På studenthuset er det legitimasjonsplikt om ikke annet er oppgitt. Det betyr at for å komme inn må du ha med deg gyldig ID.
Med gyldig ID mener vi en av følgende:
– Norsk pass
– Norsk førerkort
– Norsk bankkort (med bilde)
– Forsvarets ID-kort
– Postens ID-kort
– Utenlandsk pass (ikke nødpass)
– ID-kort fra EU/EØS-land

Bildet må være tydelig, og det kan ikke være den minste tvil om at du er den samme som på bildet. Vi minner om at studentkort ikke godtas som ID.

Inngang:
Medlemmer: kr 0,-
Ikke-medlemmer: kr 80,-

Vi gleder oss til å se dere igjen🎉

——————————————————
Studentsamfunnet i Grenland invites all students to a traffic light party at the studenthouse🚦

The rules here are very simple – dress in something that shows your civil status:
Red – busy
Yellow – unsure/ complicated
Green – single

18 years age limit (20 at the 2nd floor)
The doors open at 20:00!

Important information!
Unless otherwise stated, there is a duty of identification at the student house. This means that in order to enter you must have a valid ID.
By valid ID, we mean one of the following:
– Norwegian passport
– Norwegian driver’s license
– Norwegian bank card (with picture)
– Defense ID card
– The postal ID card
– Foreign passport (not emergency passport)
– ID card from EU / EEA country

The picture must be clear and there can be no doubt that it is your ID. We remind you that student cards are not accepted as ID.

Entrance:
Members: NOK 0, –
Non-members: NOK 80, –

Se you there! 🎉

Program

1. mai 2019
3. mai 2019
10. mai 2019
15. mai 2019